Home > About Us > Structure
Council

Chair of the Council: ZHANG Yaping

Vice Chair of the Council: LI Lin


Members:
WANG Keqiang, ZHANG Yongqing, LIU Huizhou, DONG Weifeng, POO Muming, GUO Aike, ZHU Changfei, YAO Yonggang, XU Tao, XU Bo, YANG Weicai, FU Xiaolan, FAN Jianping